PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19 202122232425
2627282930

Udostępnij:

Konsultacje Gminnych Programów

Poniedziałek, 19 listopada, 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2014 r. poz 4632)  oraz  Zarządzenia Nr 2821.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 16.11.2018 r. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

 

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.


Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 20 listopada do 7 grudnia 2018 r. w formie:  

  1. Zbierania pisemnych/elektronicznych uwag:
    1. w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
    2. w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

 

  1. Przeprowadzenia dyżurów dla mieszkańców w dniach 22 i 29 listopada od godz. 15.00. do godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim, pokój 205 A.

 

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej (osoby odpowiedzialne: Joanna Mizera – Naczelnik WZA;  – Inspektor, tel. 32 295 96 21, pok. 205A, e-mail kbien@dabrowa-gornicza.pl).

 

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport.