PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627 282930

Udostępnij:

Konsultacje programu dożywiania

Wtorek, 27 listopada, 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2014 r. poz 4632)  oraz  Zarządzenia Nr 5.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 23.11.2018 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Osłonowego pn. „Pomoc Gminy  w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje i zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu Osłonowego pn. „Pomoc Gminy  w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

 

Konsultacje skierowane są do mieszkańców Dąbrowy Górniczej.


Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miasta jednocześnie zwiększając ich aktywność we wspólnocie samorządowej.

 

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 27 listopada do 14 grudnia 2018 r. w formie:  

- Zbierania pisemnych/elektronicznych uwag,

  •  formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  •  formie elektronicznej na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

- Przeprowadzenia dyżurów dla z mieszkańców w dniach: 29 listopada i 6 grudnia w godzinach 15:00 -18:00  w Urzędzie Miejskim, pokój 211.

 

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej (osoby odpowiedzialne: Joanna Mizera – Naczelnik WZA;  Agnieszka Wyrozumska – Inspektor, tel. 32 295 96 21,04 pok. 211, e-mail awyrozumska@dabrowa-gornicza.pl).

 

Po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie Raport.