PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627 282930
31

Udostępnij:

Konsultacje w Strzemieszycach Wielkich zakończone!

Czwartek, 27 grudnia, 2018

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące "Partycypacyjnego zaprojektowania przestrzeni publicznej wokół dworca kolejowego w Strzemieszycach Wielkich".

 

Konsultacje trwały od 17 września br., a najważniejsze ustalenia całego procesu są efektem trzech spotkań obejmujących pracę warsztatową z mieszkańcami, a także konsultacji z odpowiednimi wydziałami Urzędu, inżynierami zaangażowanymi w proces planowania zagospodarowania terenu, a także prac planistycznych i projektowych architektów i urbanistów.

 

Pierwszy etap – diagnoza – polegał na zdefiniowaniu obecnych problemów oraz potencjału na obszarze opracowania. Na tym etapie przedstawiono także zaproponowane przez firmę ELKOL rozwiązanie tunelu pieszo-rowerowego, projektowanego dojścia na peron z połączeniem z południową stroną Strzemieszyc. Uczestnicy pierwszego spotkania podczas pracy warsztatowej przedstawili własne pomysły, które posłużyły jako podstawa opracowania propozycji projektowych.

 

W etapie drugim projektanci przedstawili wariantowe koncepcje zagospodarowania terenu oparte na pomysłach i opiniach mieszkańców. Posłużyły one do dyskusji i wspólnego uszczegółowienia projektu. Mieszkańcy komentowali proponowane rozwiązania wyjaśniając, dlaczego z ich punktu widzenia jedne rozwiązania były bardziej zasadne od drugich. Uwagi dotyczyły przede wszystkim lokalizacji obszarów zieleni, połączeń pieszych, elementów infrastruktury i małej architektury. Podczas spotkania prowadzonego przy dwóch stołach warsztatowych, mieszkańcy i projektanci mogli wymieniać się wiedzą i opiniami na temat szczegółowych uwarunkowań przestrzeni, możliwości i ograniczeń wynikających z warunków technicznych, kwestii planistycznych oraz praktyk projektowych. Uczestnicy dzielili się swoimi preferencjami i uwagami wynikającymi bezpośrednio z ich doświadczeniami użytkowania terenu.

 

Etap trzeci – weryfikacja – odbył się w formie prezentacji i dyskusji. Składająca się z trzech części prezentacja zawierała:

1.       Wytyczne do planu (z wyjaśnieniem po co jest plan i jak to działa);

2.       Koncepcję wraz z ostatnimi poprawkami;

3.       Sugestie dotyczące możliwości finansowania realizacji przestrzeni publicznych.

 

Wszystkie trzy spotkania cechowała duża frekwencja i zaangażowanie mieszkańców. Od pierwszego spotkania jednym z głównych postulatów było zachowanie pieszego, bogatego w zieleń charakteru miejsca. Podczas pracy warsztatowej okazało się, że główne założenia przedstawionej koncepcji okazały się logiczne, a priorytety mieszkańców zbliżone, pomimo pewnych różnic w opiniach. Wszystkie trzy spotkania zaowocowały dobrą współpracą i dyskusjami, które posłużyły do stworzenia uzgodnionych wspólnie wytycznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem z przebiegu konsultacji wraz z rekomendacją dalszych działań.