PoWtŚrCzPtSoNd
0102 03040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Prace nad Radą Młodzieży

Środa, 2 października, 2019

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/841/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej Statutu, prace rozpoczęły się wskazaniem przedstawicieli Rady Miejskiej, którzy wejdą w skład Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza (Uchwała Nr II/37/2018 Rad Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej Statutu), której zadaniem będzie m.in. określenie wzorów dokumentów (II połowa września 2019 r.).

 

Biorąc pod uwagę brak funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej jak również niską aktywność obywatelską osób w wieku do 26 roku życia w Dąbrowie Górniczej zadecydowano o realizacji zadania publicznego, które miałoby na celu wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży. Od czerwca 2019 r. Stowarzyszenie CIVITAS realizuje zadanie publiczne zleconego przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej pn. Skuteczna i kompetentna Młodzieżowa Rada Miasta.

 

Pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Dąbrowie Górniczej poinformował wszystkie szkoły ponadpodstawowe w mieście (I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa, V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego, Techniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka" im. Stanisława Staszica, Prywatne Liceum im. Marii Skłodowskiej – Curie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Brata Alberta oraz Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora) o trwającym projekcie oraz poprosił o pomoc przy organizacji spotkań w szkołach, jak również rozpropagowanie informacji o projekcie wśród uczniów.

 

Stowarzyszenie CIVITAS rozpoczęło akcję edukacyjno - informacyjną spotkaniami z młodzieżą i nauczycielami, aby opowiedzieć na czym będą polegały przygotowania do wyłonienia kandydatów do Rady. Wszyscy chętni uczniowie otrzymali do wypełnienia formularze zgłoszeniowe, zawierające dane osobowe oraz uzasadnienie chęci udziału w Młodzieżowej Radzie Miasta. Według danych podanych przez Stowarzyszenie w spotkaniach wzięło udział około 250 uczniów. W każdej ze szkół dyrektorzy wyznaczyli nauczycieli, którym uczniowie mieli przekazać formularze, a które zbiorczo miały zostać przekazane do biura Stowarzyszenia.

 

Przed wakacjami Stowarzyszenie otrzymało 22 formularze zgłoszeniowe, z czego: 11 z Zespołu Szkół Plastycznych, 2 z Prywatnego LO im. Marii Curie Skłodowskiej, 3 z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego, 2 z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego, 2 z Zespołu Szkół Ekonomicznych, 2 z Zespołu Szkół Zawodowych Sztygarka. Kolejna tura rekrutacji planowana jest na wrzesień 2019 r.

 

W październiku i listopadzie 2019 r. dwie 20-osobowe grupy uczniów wezmą udział w cyklu trzech warsztatów. Ich celem jest zdobycie kompetencji społecznych i obywatelskich, wiedzy
i umiejętności  z zakresu m.in. korzystania z konkretnych narzędzi partycypacyjnych, wprowadzenie w proces rewitalizacji miasta. Kształt warsztatów, sposób prowadzenia, umożliwi uczestnikom  poznanie  własnego  potencjału i podjęcie decyzji o ewentualnym udziale w wyborach do  Młodzieżowej Rady Miasta.  Spotkania będą odbywać się w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej w terminach: 9, 23 października i 6 listopada (I grupa) oraz 16 października, 13 i 20 listopada (II grupa) w godzinach 16.00-19.30.

 

Biorąc pod uwagę powyższe planowany jest następujący harmonogram prac nad powołaniem Młodzieżowej Rady  Miasta Dąbrowa Górnicza:

- II połowa września - powołanie członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej przez prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza;

- I połowa października – akcja informacyjna w szkołach wśród uczniów i nauczycieli;

- I połowa października – prace Miejskiej Komisji Wyborczej;

- II połowa października – wybór szkolnych komisji wyborczych;

- dwa tygodnie na przełomie października i listopada  - zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta;

- przełom października i listopada  – weryfikacja zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta;

- I połowa listopada – wybory do Młodzieżowej Rady Miasta;

- II połowa listopada - ogłoszenie wyników i powołanie Młodzieżowej Rady Miasta.