PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819 202122
23242526272829
3031

Udostępnij:

Konsultacje online Parku Podlesie za nami

Czwartek, 19 marca, 2020

W dniu 18.03. odbyła się druga tura konsultacji społecznych dotyczących Parku Podlesie, a także sąsiednich terenów leśnych, dawnej strzelnicy oraz ul. Podlesie. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie live chatu. W pierwszej części projektanci przedstawili koncepcję ogólną zagospodarowania dla całego obszaru oraz szczegółową dla Parku Podlesie. W drugiej natomiast odpowiadali na pytania uczestników spotkania, które zadawane były na bieżąco w formie komentarzy do video. Wszystkie uwagi oraz pytania do przedstawionej koncepcji można przesyłać na adres konsultacje@dabrowa-gornicza.pl do dnia 27.03.2020 r.

W pierwszych w historii Dąbrowy Górniczej konsultacjach społecznych online wzięło udział ponad 100 osób.

Opis koncepcji zagospodarowania oraz główne uwagi mieszkańców

Cały teren projektowy został podzielony na 5 obszarów. Różnią się one zarówno pod względem proponowanej funkcji jak i zakresu planowanych działań projektowych.

Obszar 1 – Teren przy skrzyżowaniu ul. Młodych i ul. Podlesie

Obecnie na tym terenie znajduje się wybieg dla psów, który proponuje się zachować. Nowym elementem zagospodarowania jest skatepark wraz z otaczającym go pumptrackiem oraz strefą obsługującą tj. toaletą, kontenerami z gastronomią, szatnią, które są projektowane jako elementy stałe lub tymczasowe. Psi park oraz skatepark powinny być rozdzielone pasem zieleni, tak aby ich użytkownicy wzajemnie sobie nie przeszkadzali.

Mieszkańcy przychylnie przyjęli propozycję budowy skateparku oraz pumptracku w zaproponowanej lokalizacji. Pytali o szacunkowe koszty inwestycji oraz ewentualne terminy jej realizacji. Pojawiały się również obawy o utrzymanie porządku na tym terenie oraz ewentualne uciążliwości dla sąsiednich ogródków działkowych.

Obszar 2 – Ul. Podlesie

Wzdłuż ulicy Podlesie zaproponowano budowę ścieżki rekreacyjnej dla biegaczy, rowerzystów i rolkarzy, a także, na odcinku od Parku Podlesie do skrzyżowania z drogą S1, ścieżki zdrowia. Koncepcja ta prezentowana była w dwóch wariantach. Pierwszy zakładał wykorzystanie jedynie istniejącego pobocza. W drugim natomiast zaproponowano zwężenie ul. Podlesie do jednej jezdni, co umożliwiłoby  realizację dwukierunkowej ścieżki rowerowej, osobnej ścieżki dla biegaczy oraz poszerzonego ciągu pieszego – pozwoliłoby to korzystać ze ścieżki większej liczbie użytkowników, zwiększyło ich komfort oraz bezpieczeństwo.

W komentarzach mieszkańców większym poparciem cieszył się drugi wariant, zawężenia ulicy Podlesie.

Obszar 3 – Dawna strzelnica

Ten obszar projektowany jest się jako teren piknikowo-sportowy. Nowe zagospodarowanie zakłada stworzenie zielonej przestrzeni wielofunkcyjnej (sport, gry i zabawy terenowe itd.) oraz strefy piknikowej z wiatami oraz toaletą. Proponuje się również zachować istniejący tor modelarski, a na terenie dawnej strzelnicy zorganizowanie parku łuczniczego.

Mieszkańcy dopytywali głównie o kwestie bezpieczeństwa (oświetlenie i monitoring wzdłuż ul. Florowskiej) oraz kwestię połączenia z Parkiem Podlesie. Dostrzegli oni potencjał połączenia Parku Podlesie oraz terenu dawnej strzelnicy jako spójnej funkcjonalnie przestrzeni rekreacyjnej.

Obszar 4- Las

W zaprezentowanej koncepcji zaplanowano uzupełnienie systemu istniejących ścieżek, uporządkowanie oraz utwardzenie tłuczniem głównych ciągów komunikacyjnych np. dawna strzelnica – Park Podlesie oraz usunięcie przeszkód uniemożliwiających poruszanie się po ścieżkach osobom ograniczonym ruchowo np. zwężenie szlabanu blokującego przejście z terenu dawnej strzelnicy do Parku Podlesie. Dodatkowo w lesie planowane są ścieżki edukacyjne opowiadające o historii tych terenów np. o dawnej kopalni Stanisław lub umocnieniach poniemieckich z czasów II wojny światowej. Proponowane są również dodatkowe przejścia piesze wzdłuż ul. Podlesie i ul. Tysiąclecia.

Mieszkańcy zadawali pytania o możliwość oczyszczenia stawu Rynas oraz możliwość budowy ekranów na trasie S1.

Obszar 5 – Park Podlesie

Park Podlesie projektowany jest jako przestrzeń wielofunkcyjna, dostosowana dla użytkowników ze wszystkich grup wiekowych. Podzielony jest on na 5 stref funkcjonalnych: sport, zabawa, rekreacja, relaks oraz wielofunkcyjna zielona polana. Koncepcja zakłada przywrócenie leśnego charakteru parku, co bezpośrednio przekłada się na układ ścieżek, nawierzchnię, zieleń oraz materiały i formę nowych elementów zagospodarowania np. place zabaw, ławki itd.

Mieszkańcy pozytywnie ocenili propozycje przywrócenia leśnego charakteru parku, nowych elementów placu zabaw oraz reorganizacji ścieżek. Najwięcej osób opowiedziało się modernizacją sceny z możliwością rozstawienia tymczasowego zadaszenia w razie potrzeby. Wspomniano także o propozycjach budowy zadaszenia sceny. Pojawiły się również propozycje umieszczenia w parku fontanny oraz wzbogacenia placu zabaw o park sensoryczny dla dzieci. Brak lokalizacji fontanny w koncepcji został uzasadniony leśnym charakterem parku.

Mieszkańcy pytali także o etapowanie oraz budżet projektu. W koncepcji zaprojektowano szczegółowo i zabudżetowano jedynie Park Podlesie, zgodnie z zapisem wniosku do Budżetu Obywatelskiego. Celem szerszej koncepcji było wskazanie możliwych dalszych działań. Kolejnymi projektami może być przeorganizowanie dawnej Strzelnicy oraz realizacja skateparku.

Transmisja z konsultacji online dostępna tutaj.

Prezentację ze spotkania online znaleźć można tutaj.