PoWtŚrCzPtSoNd
010203
040506 07080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Sąd rozstrzygnie o przyszłości dzielnic

Środa, 6 maja, 2020

18 dzielnic Dąbrowy Górniczej, nad których utworzeniem prace trwały od dwóch lat, nie powstaną w tym roku. To efekt unieważnienia przez Wojewodę Śląskiego uchwał dąbrowskiej Rady Miejskiej powołujących dzielnice oraz ich rady.

Rozstrzygnięcie nadzoru prawnego wojewody nie zamyka jednak sprawy, ponieważ gminie przysługuje możliwość odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z którego miasto na pewno skorzysta.

Przypomnijmy, prace nad powołaniem w Dąbrowie Górniczej jednostek pomocniczych, jakimi mają być dąbrowskie dzielnice, trwały 2 lata. W proces ten zaangażowani byli zarówno mieszkańcy, pracownicy urzędu jak i Radni Rady Miejskiej. Podczas warsztatów w Centrum Aktywności Obywatelskiej wypracowano podział miasta na 18 dzielnic, które tworzy 36 osiedli (znanych mieszkańcom z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego).

Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwał intencyjnych o utworzeniu dzielnic (w marcu 2019 roku), rozpoczęto prace nad ich Statutami. W efekcie, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zarówno granic dzielnic, jak i  ich statutów. Spotkania te obyły się we wszystkich 18 potencjalnych dzielnicach. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawno-Organizacyjną Rady Miejskiej uwag z konsultacji, statuty zostały skorygowane i poddane procesom uzgodnień i ponownych konsultacji, aby ostatecznie w formie uchwał trafić na sesję Rady Miejskiej.

Ostatecznie zostały one przyjęte jednogłośnie podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 marca, a tym samym powołano 18 Rad Dzielnic i nadano im statuty. Zgodnie z kalendarzem wyborczym opracowanym na podstawie statutów, dzień 21 czerwca 2020 miał być dniem wyborów. Miało to być dąbrowskie święto lokalnej demokracji wpisujące się w obchody 30-lecia samorządności w Polsce.

Scenariusz okazał się jednak inny, a to za sprawą Wojewody Śląskiego, który zanegował rozwiązania wypracowane przez naszą wspólnotę samorządową i zaakceptowane przez radę miejską. Rozwiązania, które wdrażają długookresowy plan rozwoju samorządności, budowanej na współdecydowaniu, partycypacji i idei społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z powyższym Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Prezydentowi Miasta pozostaje skierowanie rozstrzygnięcia tego sporu dotyczącego idei samorządności i „ustroju konstytucyjnego” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Niezależnie od powyższego, Dąbrowa Górnicza, jako wspólnota samorządowa nadal będzie działać w kierunku zapisanym w jej strategii. Podział wypracowany z mieszkańcami na dzielnice, będziemy wdrażać w różnych procedurach. Zakładamy również, iż na bazie procesów Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego (osiedlowego), będziemy budować w tym roku narzędzia do diagnozy osiedli i przyszłych dzielnic. Realizować będziemy też proces wzmacniania wiedzy mieszkańców o tym, jak w przyszłości będą funkcjonowały rady dzielnic, abyśmy wszyscy mogli świadomie w nich uczestniczyć.

Wierzymy też, że w 2021 roku uda się w Dąbrowie Górniczej przeprowadzić wybory do rad dzielnic oparte o zasady Konstytucji RP oraz tradycje obywatelskie naszego miasta.

Poniżej prezentujemy przyjęte przez Radę Miejską Uchwały wraz z rozstrzygnięciami Wojewody Śląskiego:

 

Antoniów

Uchwała nr XIX/364/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Antoniów

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.399.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/364/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Antoniów

Ujejsce

Uchwała nr XIX/365/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Ujejsce

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.398.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/365/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Ujejsce

Tucznawa-Bugaj-Sikorka

Uchwała nr XIX/366/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Tucznawa-Bugaj-Sikorka

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.397.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/366/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Tucznawa-Bugaj-Sikorka

Strzemieszyce Małe

Uchwała nr XIX/367/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Strzemieszyce Małe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.396.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/367/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Strzemieszyce Małe

Łosień

Uchwała nr XIX/368/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Łosień

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.395.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/368/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Łosień

Łęka

Uchwała nr XIX/369/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Łęka

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.394.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/369/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Łęka

Błędów

Uchwała nr XIX/370/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Błędów

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.393.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/370/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Błędów

Dzielnica Okradzionów

Uchwała nr XIX/371/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Okradzionów

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.392.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/371/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Okradzionów

Dzielnica Trzebiesławice

Uchwała nr XIX/372/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Trzebiesławice

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.391.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/372/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Trzebiesławice

Dzielnica Strzemieszyce Wielkie

Uchwała nr XIX/373/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXVIII/794/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Dzielnica Strzemieszyce Wielkie i nadania statutu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.390.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/373/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXVIII/794/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Dzielnica Strzemieszyce Wielkie i nadania statutu

Dzielnica Mydlice

Uchwała nr XIX/374/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Mydlice i nadania jej statutu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.389.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/374/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Mydlice i nadania jej statutu

Dzielnica Śródmieście

Uchwała nr XIX/375/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Śródmieście i nadania jej statutu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.387.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/375/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Śródmieście i nadania jej statutu

Dzielnica Gołonóg Południowy

Uchwała nr XIX/376/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Gołonóg Południowy i nadania jej statutu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.386.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/376/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Gołonóg Południowy i nadania jej statutu

Dzielnica Ząbkowice

Uchwała nr XIX/377/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Ząbkowice i nadania jej statutu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.385.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/377/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Ząbkowice i nadania jej statutu

Dzielnica Gołonóg Północny

Uchwała nr XIX/378/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Gołonóg Północny i nadania jej statutu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.384.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/378/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Gołonóg Północny i nadania jej statutu

Dzielnica Gołonóg Wschodni

Uchwała nr XIX/379/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Gołonóg Wschodni i nadania jej statutu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.383.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/379/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Gołonóg Wschodni i nadania jej statutu

Dzielnica Zielona-Pogoria

Uchwała nr XIX/380/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Zielona-Pogoria i nadania jej statutu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.381.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/380/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Zielona - Pogoria i nadania jej statutu

Dzielnica Reden

Uchwała nr XIX/381/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Reden i nadania jej statutu

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.380.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/381/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Reden i nadania jej statutu

 

W celu bezproblemowego korzystania ze strony Dąbrowskich Konsultacji Społecznych zalecamy aktualizację oprogramowania.