Raporty z konsultacji

Podsumowanie konsultacji Strategii wraz z raportem

Poniedziałek, 12 października, 2015

Przedstawiamy raport podsumowujący konsultacje społeczne odnośnie projektu „Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022”.   Przypomnijmy, że konsultacje zainicjowane zostały przez Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów i skierowane były do wszystkich mieszkańców oraz obejęły swoim obszarem całe miasto.   Procedura prowadzona była na podstawie Zarządzenia Nr  437.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 27.07.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022”. Same konsultacje trwały od 17 sierpnia do 14 września 2015 roku.   W ramach przedmiotowych konsultacji do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wpłynęły uwagi skierowane zarówno przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne. W raporcie podsumowującym można zapoznać się zarówno z treścią uwag jak i stanowiskiem Urzędu Miejskiego.   Zobacz: »

Raport z konsultacji społecznych na Manhattanie

Wtorek, 4 sierpnia, 2015

Przedstawiamy raport podsumowujący konsultacje społeczne odnośnie projektu pn. „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”.   Przypomnijmy, że konsultacje zainicjowane zostały przez Wydział Inwestycji Miejskich i skierowane był do mieszkańców i użytkowników dzielnicy Manhattan.   Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr  332.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 15.06.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu pn. „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap III”. Same konsultacje trwały od 26 czerwca do 20 lipca 2015 roku.   W ramach przedmiotowych konsultacji mieszkańcy wskazali swoje rekomendacje i propozycje zagospodarowania terenu na Osiedlu Sikorskiego. W raporcie podsumowującym można zapoznać się zarówno z rekomendacjami mieszkańców jak i stanowiskiem Urzędu Miejskiego. Rekomendacje mieszkańców w formie raportu przekazane zostały do Wydziału Inwestycji Miejskich celem przekazania ich projektantom, którzy przygotowywać będą aktualizację dokumentacji projektowej »

Raport z konsultacji w "Starym Gołonogu"

Poniedziałek, 6 lipca, 2015

Przedstawiamy raport podsumowujący konsultacje społeczne odnośnie odnośnie zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy „Stary Gołonóg”.   Przypomnijmy, że konsultacje zainicjowane zostały przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Zbigniewa Łukasika, członka Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i skierowane był do mieszkańców dzielnicy "Stary Gołonóg" zamieszkałych w pobliżu tego skweru.   Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 248.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 21.04.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zagospodarowania przestrzeni publicznej w dzielnicy „Stary Gołonóg”. Same konsultacje trwały od 7 maja do 10 czerwca 2015 roku.   W ramach przedmiotowych konsultacji mieszkańcy wskazali swoje rekomendacje i propozycje zagospodarowania skweru w dzielnicy "Stary Gołonóg". W raporcie podsumowującym można zapoznać się zarówno z rekomendacjami mieszkańców jak i stanowiskiem Urzędu Miejskiego.   Zapoznaj się z raportem   »

Raport z konsultacji Strategii odnośnie Parku Zielona

Piątek, 19 czerwca, 2015

Przedstawiamy raport podsumowujący konsultacje społeczne odnośnie projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego.   Przypomnijmy, że konsultacje zainicjowane zostały przez Biuro Funduszy i Projektów Unijnych i skierowane były do wszystkich mieszkańców oraz obejmowały swoim obszarem całe miasto.   Procedura prowadzona była na podstawie Zarządzenia Nr  280.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 11.05.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego. Same konsultacje trwały od 12 maja do 1 czerwca 2015 roku.   W ramach przedmiotowych konsultacji do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej wpłynęły uwagi skierowane przez jednego mieszkańca. W raporcie podsumowującym można zapoznać się zarówno z treścią uwag jak i stanowiskiem Urzędu Miejskiego.   Zapoznaj się z raportem     »