Udostępnij:

Trwające konsultacje

Konsultacje ochrony przed hałasem

Piątek, 9 listopada, 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2014 r. poz 4632)  oraz  Zarządzenia Nr 2803.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 8.11.2018 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  dokumentu: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Dąbrowy Górniczej” Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu ochrony środowiska przed hałasem. »