Rada Seniorów

Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza na I kadencje 2014-2016 została powołana:

Zarządzenie Nr 2482.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 09.09.2014 r. w sprawie: przeprowadzenia wolnego naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza

Skład Rady Seniorów został uzupełniony:

Zarządzenie Nr 331.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 15.06.2015r w sprawie: uzupełnienia składu Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada działa na podstawie:

Uchwałę Nr XXXVII/742/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza oraz przyjęcia jej statutu


Skład Rady:

 1. Tadeusz Jara - Przedstawiciel Prezydenta Miasta
 2. Krystyna Szaniawska - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 3. Teresa Dziedzic - Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Pałacu Kultury Zagłębia
 4. Bogumiła Stępkowska - Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (od dnia 15.06.2015r)
 5. Grzegorz Widera - Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Górniczej
 6. Tadeusz Wrzesiński - Przedstawiciel organizacji kombatanckich
 7. Maria Ujejska  - Przedstawiciel Kół Gospodyń Wiejskich
 8. Janina Albert - Przedstawiciel Dziennych Domów Pomocy Społecznej
 9. Danuta Augustyn - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 10. Danuta Cichosz - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 11. Czesław Kania - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 12. Halina Morawska - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 13. Henryka Orzeł - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 14. Jan Sabatura - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 15. Sylwester Zawidzki - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.

Kontakt do Rady Seniorów:

Dyżury odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach: 11.00-12.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6a pok. 111)

e-mail: radaseniorow.dg@gmail.com